image_pdfimage_print

Incepand cu data de 1 Mai 2023, intra in vigoare noul plan tarifar zonal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni

ZONA 1
Municipiul Buzau

Pret bilet 1 calatorie – 3 lei
Abonament zona o luna – 95 lei
Abonament zona 15 zile – 54 lei
Abonament 7 zile – 32 lei
Abonament 24 ore – 8 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 24 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 46 lei

ZONA 2
Include localitatile: Maracineni, Vadu Pasii, Tabarasti, Galbinasi, Pogonele, Tintesti, Lipia

Pret bilet 1 calatorie – 4.5 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 2 – 3 lei
Abonament zona o luna – 120 lei
Abonament zona 15 zile – 68 lei
Abonament 7 zile – 39 lei
Abonament 24 ore – 12 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 36 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 69 lei

ZONA 3
Include localitatile: Include localitatile: Sapoca, Merei, Maxenu, Stancesti, Scurtesti, Bentu, Odaia Banului, Stalpu, Vernesti, Dambroca, Bordusani

Pret bilet 1 calatorie – 5 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 3 – 3 lei
Abonament zona o luna – 135 lei
Abonament zona 15 zile – 75 lei
Abonament 7 zile – 41 lei
Abonament 24 ore – 14 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 40 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 77 lei

ZONA 4
Include localitatile: Dealul Viei, Cernatesti, Niscov, Candesti, Zoresti, Sageata, Beilic, Sasenii Noi – Sasenii Vechi, Valea Nucului, Plescoi

Pret bilet 1 calatorie – 5,5 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 4 – 3 lei
Abonament zona o luna – 140 lei
Abonament zona 15 zile – 76 lei
Abonament 7 zile – 43 lei
Abonament 24 ore – 15 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 46 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 89 lei

ZONA 5
Include localitatile: Smeeni, Gura Saratii, Izvorul Dulce, Zarnesti, Manasia, Mierea, Ciobanoaia, Grajdana, Valea Salciilor, Gavanesti, Satuc, Berca, Plesesti

Pret bilet 1 calatorie – 6 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 5 – 3 lei
Abonament zona o luna – 145 lei
Abonament zona 15 zile – 79 lei
Abonament 7 zile – 44 lei
Abonament 24 ore – 16 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 50 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) –  98 lei

ZONA 6
Include localitatile: Moisica, Albesti, Aldeni, Fulga, Nenciulesti, Sarata Monteoru, Izvor, Hales, Movilita, Banita, Ratesti, Joseni

Pret bilet 1 calatorie – 6.5 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 6 – 3 lei
Abonament zona o luna – 165 lei
Abonament zona 15 zile – 89 lei
Abonament 7 zile – 49 lei
Abonament 24 ore – 18 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 55 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 107 lei

ZONA 7
Include localitatile: Udati, Caltuna, Tisau, Padureni, Mosesti, Robeasca

Pret bilet 1 calatorie – 7 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 7 –  3 lei
Abonament zona o luna – 185 lei
Abonament zona 15 zile – 99 lei
Abonament 7 zile  – 54 lei
Abonament 24 ore – 19 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 58 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 115 lei

ZONA 8
Include localitatea: Strezeni

Pret bilet 1 calatorie – 7.5 lei
Pret bilet 1 calatorie valabil in zona 8 – 3 lei
Abonament zona o luna – 205 lei
Abonament zona 15 zile – 109 lei
Abonament 7 zile –  59 lei
Abonament 24 ore – 21 lei
Pachet 10 calatorii (valabil 6 luni) – 63 lei
Pachet 20 calatorii (valabil 6 luni) – 124 lei

Extras, din HCLM Buzau nr 201/28.09.2023, cu privire la modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

4.4 Elevii aparținând unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat situate pe raza municipiului Buzău, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit, r) pct. (iv) din Legea nr. 198/2023, beneficiază de gratuitate, în condițiile acestei legi, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan.”

Extras, din HCLM Buzau nr 60/25.04.2023, cu privire la modul de acordare a facilitatilor/gratuitatilor pe raza municipiului Buzau:

Art. I- Art.2 – “Zona tarifară 1 – UAT Municipiul Buzău” din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de

zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:

’’Prețurile pentru titlurile de călătorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de transport sunt după cum urmează:

Zona tarifară 1

Tip legitimație de călătorie Preț – Lei
Bilet 1 călătorie 3
Abonament zonă o lună 95
Abonament zonă 15 zile 54
Abonament 7 zile 32
Abonament 24 ore 8
Pachet 10 calatorii – valabil 6 luni 24
Pachet 20 calatorii – valabil 6 luni 46

Portofel electronic:

-pentru cei care dețin deja un card de transport, suma minimă ce poate fi încărcată este contravaloarea unei călătorii (3 lei) și suma maximă este de 75 lei;

-pentru cei care nu dețin card de transport, costul cârdului pentru portofel electronic este de 6 lei și poate fi încărcat cu contravaloarea minimă a unei călătorii (3 lei) și suma maximă de 75 lei”.

Art. II- Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A., se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 4 – Se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. Trans Bus S.A., precum și modul de decontare al acestora prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A., facilități/gratuități în acord cu noul sistem de tarifare, astfel:

4.1) (1) Pensionarilor cu domiciliul în municipiul Buzău, cu venituri până la 4000 lei/lună, venit menționat pe cuponul de pensie la rubrica , vor beneficia de următoarele gratuități/facilități la transport public local pe raza municipiului Buzău, după cum urmează:

 1. 20 călătorii gratuite/lună pe toate traseele de transport public local din municipiul Buzău. Contravaloarea acestor călătorii în sumă de 60 lei va fi subvenționată 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău.

Călătoriile nu se reportează de la o lună la alta.

 1. Călătorii nelimitate pe toate traseele de transport public local din municipiul Buzău, în baza unui abonament lunar în valoare de 95 lei, din care solicitantul achită suma de 35 lei, diferența de 60 lei fiind subvenționată de către Consiliul Local al municipiului Buzău.

(2) Prevederile alin. 1 se aplică și beneficiarilor pensiei militare de stat încasate în baza Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, a căror pensie netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute

 1. a) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1), abonament în valoare de 95 lei, subvenționat de către Consiliul Local al municipiului Buzău parțial, cu suma de 60 lei, diferența de 35 lei fiind suportată de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare lunară.
 2. Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de 20 călătorii (zona 1) acordate lunar, călătorii în valoare de 60 lei, subvenționate 100% de Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.

Călătoriile nu se reportează de la o lună la alta.

 • a) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1), abonament în valoare de 95 lei, subvenționat de către Consiliul Local al municipiului Buzău parțial, cu suma de 60 lei, diferența de 35 lei fiind suportată de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare fiind de o lună.
 1. b) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de 20 călătorii ( zona 1) acordate lunar, în valoare de 60 lei, subvenționate 100% de Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare fiind de o lună.
 • Elevilor cu domiciliul/reședința în municipiul Buzău înscriși în programul național de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Buzău vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, abonament în valoare de 95 lei, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an școlar.
 • Persoanelor care beneficiază de prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de Direcția de Asistență Socială Buzău, abonament în valoare de 95 lei, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.
 • Persoanelor care beneficiază de prevederile Decretului – Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, precum și a Legii 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1), subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, abonament în valoare de 95 lei, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.
 • Persoanelor care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 95 lei, subvenționat 100% de Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.
 • Persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, revoluționari și urmași ai celor decedați în decembrie 1989, vor beneficia de abonament zonă o lună (zona 1), subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, abonament în valoare de 95 lei, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic .
 • Veteranii de război vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 95 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.
 • Copiii cu vârsta sub 7 ani circulă fără legitimații de călătorie.
 • Pensionarii SC Trans Bus SA, care au lucrat minim 15 ani la aceasta societate, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 95 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare fiind de un an calendaristic.

4.12 Donatorii de sânge vor beneficia de abonament zonă o lună (zona 1) abonament în valoare de 95 lei, subvenționat 50% de către Consiliul Local al municipiului Buzău (47,50 lei), diferența de 50% (47,50 lei) fiind suportată de către solicitant, valabilitatea ofertei tarifare fiind de o lună.

4.13 Beneficiarilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuității la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III), vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, abonament în valoare de 95 lei, valabilitatea ofertei tarifare un an calendaristic.

4.14 a) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate de pe raza municipiului Buzău, în vârstă de până la 26 ani, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) abonament în valoare de 95 lei, subvenționat 50% de către Consiliul local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei fiind de un an calendaristic.

 1. b) Studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) abonament in valoare de 95 lei, subvenționat 100% de către Consiliul local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei fiind de un an calendaristic”.

Art. III- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.05.2023.

Art. IV- Cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului local al municipiului Buzău nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A. și acordarea de facilități pentru acesta și nr. 100/26.04.2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.

Extras, din HCLM Buzau nr 34/25.02.2021, cu privire la Regulamentul de acordare a facilităților la transport public local in municipiul Buzău.

Regulament de acordare a facilităților la transport public local in municipiul Buzău, prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

Art. 1 Cardurile de transport public local se emit numai de către operatorul SC Trans Bus SA, prin centrele de emitere/încărcare din municipiul Buzău.

 1. Abonamentele acordate ca facilități /gratuități în transportul public de persoane vor fi încărcate pe cardurile de transport public local pentru fiecare categorie de beneficiari conform cu specificațiile de la 4.
 2. Emiterea primul card este gratuită. In caz de pierdere/deteriorare/furt a cârdului se achită contravaloarea pentru emiterea unui nou card în cuantum de 6 lei în baza unei “Cereri Card Pierdut/Furat/Deteriorat”.

Operatorul va emite un nou card de transport public, cel vechi va fi blocat în sistemul electronic de taxare.

în situația deteriorării tehnice a unui card, se eliberează un nou card gratuit, cu obligația predării către operator a cârdului deteriorat.

Art. 2 Pentru abonamentele prevăzute in HCL la:

 1. 4, pct. 4.1b) ; 4.2 b) ; 4.5 ; 4.6; 4.7; 4.8 ; 4.9 ; 4.11 si 4.13 , valabilitatea ofertei tarifare este de un an calendaristic, oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.
 2. 4, pct. 4.1 a) ; 4.2 a) 4.3 a) si b), valabilitatea ofertei tarifare este de o lună, cârdul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.
 3. 4, pct. 4.4 valabilitatea ofertei tarifare este de un an școlar (01.09 – 31.08.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual în baza documentelor justificative, elevii se vor adresa centrelor de emitere/încărcare cârduri, în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar respectiv le vor elibera cârdurile de transport aferente.

Art. 3 – Documentele în baza cărora se eliberează cârdurile de transport public local

– Eliberarea legitimaților de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători prin curse regulate, se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 4 din HCL , pe baza prezentării următoarelor documente:

 1. Original si copie buletinul sau cartea de identitate (copia se reține de către operator)
 2. Original si copie cupon de pensie din luna anterioară (copia se reține de către operator);
 3. Original si copie decizia medicala pentru pensionarii de boala (copia se retine de către operator);
 4. Original si copie decizie de pensie de urmaș (copia se retine de către operator);
 5. Original si copie legitimația de veteran de război/de văduvă de război (copia se retine de către operator);
 6. Original si copie legitimația de deținut politic (copia se retine de către operator);
 7. Original si copie legitimația de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 (copia se retine de către operator);
 8. Original si copie legitimația pentru transportul urban gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi (copia se retine de către operator);
 9. Original si copie confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină (copia se retine de operator);
 10. Adeverința de vechime original si copie (copia se retine de către operator) pentru pensionarii TRANS BUS SA ;
 11. Carnetul de elev vizat pentru anul respectiv, copie de pe certificatul de naștere sau cartea de identitate (pentru copii cu vârsta de peste 14 ani) precum și copie de pe cartea de identitate a părintelui prin care se dovedește că domiciliază în municipiul Buzău și poate beneficia de facilitățile la transportul public subvenționate de Primăria Buzău. (copiile se retin de către operator);
 12. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul S.C. Trans Bus S.A. (se completează la centrele de emitere/încărcare o singura data la emiterea primului card).”