image_pdfimage_print

ACTIVITATEA DE CONTROL

 • Personalul desemnat  pentru realizarea activităţii de control

Acţiunea  de control a valabilității și autenticității titlurilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimații de călătorie) în mijloacele de transport în comun este realizată de către controlori sau echipa mixta formata din controlori si Politia Locala Buzau, dupa caz Politia Romana

 • Procedura activităţii de control

Formula de adresare standard către călători la începutul verificării titlurilor de călătorie este:

„Stimați călători vă rugăm să pregatiți biletele și abonamentele pentru control!”

În cazul în care există probă faptică, concretă şi reală a vinovaţiei călătorului contravenient, urmare a tuturor probelor administrate, i se va explica în mod obiectiv și civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare şi stabilire a contravenției ( H.A.G.A – ADI Buzau-Maracineni) precum şi posibilitatea de a achita pe loc biletul contravențional de 30 lei.

În cazul în care contravenientul nu poate sau nu doreşte să achite pe loc biletul contravențional, i se va solicita acestuia legitimarea cu buletinul de identitate și numai când nu posedă acest act se va solicita legitimarea cu alte acte pe care le deţine asupra sa. Pentru legitimarea cu alte acte se va întocmi raport de constatare eliberându-se totodată contravenientului și invitaţia de a se prezenta la Serv. Control în termen de 48 ore, intre orele 8:00 –16:00, pentru clarificarea situației, în caz contrar se va încheia proces – verbal de contravenție cu amendă de la 100 la 500 lei.

CONTRAVENŢII

Constituie contravenții următoarele fapte comise de călători, persoane fizice, juridice care utilizează  mijloacele de transport public local de călători:

 • călătoria fără titlu valabil : fără bilet sau abonament de călătorie, cu  abonament de călătorie nevalabil pentru perioada de timp și linia respectivă;
 • folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora precum și folosirea biletelor de călătorie cu reducere sau acordate gratuit, de către alte persoane decât cele îndreptățite să beneficieze de ele;
 • refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil. În acest caz pentru identificarea călătorului în scopul aplicării sancțiunii, organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliție, sau polițiști locali care sunt obligați să-i acorde sprijin;
 • transmiterea, primirea și folosirea biletelor validate deja, într-un mijloc de transport public local de călători, de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceștia a călătoriei pe care o efectuează;
 • împiedicarea de către călători a deschiderii sau închiderii ușilor;
 • călătoria pe scările mijloacelor de transport public local de călători sau pe părțile exterioare ale acestora;
 •  introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lăzi etc.);
 • introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local a păsărilor sau animalelor vii, altele decât câinii utilitari;
 • introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local, a unor substanțe inflamabile, explozive, radioactive, toxice ori a altor substanțe periculoase, precum și a obiectelor voluminoase casante, care creează pericol de accidentare a călătorilor;
 • aplicarea de afișe sau inscripționarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijloacelor de transport public local de călători, cu excepția celor aprobate de conducerea S.C Trans Bus S.A Buzău;
 • fumatul în mijlocul de transport public local de călători;
 • deteriorarea, murdărirea ori inscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a mijlocului de transport;
 • aruncarea sau abandonarea de reziduuri rezultate din consumul de semințe sau alte alimente în mijlocul de transport public local de călători;
 • transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;
 • urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public local de călători;
 • urcarea în mijlocul de transport public local de călători în îmbrăcăminte murdară sau urât mirositoare;
 • proferarea de injurii, insulte, expresii și gesturi obscene la adresa călătorilor sau a personalului de bord;
 • atitudine jignitoare, insultare sau molestare organelor de control, precum și luarea apărării călătorilor contravenienți;
 •  deteriorarea, murdărirea sau inscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti, etc., a dotărilor  stațiilor și distrugerea afișajului acestora;

        SANCŢIUNI

Contravențiile prevăzute în prezentul Regulament se sancționează după cum urmează:

 • contravențiile prevăzute la art.3 lit. a-b cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
 • contravențiile prevăzute la art.3 lit. c-t cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

Valoarea amenzii urmând a se majora periodic, în funcție de creșterea salariului minim pe economie;

Pentru amenzile prevăzute mai sus, contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator/controlor legitimații de călătorie făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Călătorul care a săvârșit una din contravențiile prevăzute mai sus, poate face plata pe loc a unui bilet contravențional/bilet suprataxă în valoare de 30 lei fără a se mai încheia proces-verbal de contravenție, valoarea acestuia urmând a se majora periodic.