image_pdfimage_print

INFORMARE: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificarile ulterioare).
Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Mesajul dvs. va fi trimis în mod automat.
Pentru a înregistra solicitarea dvs. este necesar să completaţi corect toate câmpurile de mai jos.
Vă rugăm să nu folosiţi diacritice.

Petiţionarul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
In cazul în care aceste date sunt greşite / false, nu vă vom putea raspunde sau furniza informaţiile / datele solicitate.
In cazul în care mesajele trimise de către petiţionari conţin cuvinte injurioase, acestea nu se iau în considerare şi vor fi clasate.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right