image_pdfimage_print

In baza  prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020, care modifică Legea nr. 1/ 2011, Legea educației naționale și a Hotărârii Guvernului nr. 435/2020.incepand cu data de 23.09.2020

-SC TRANS BUS  SA eliberează gratuit abonamente lunare elevilor din învățământul preuniversitar, pe traseele de transport local utilizate de elevi, de la domiciliu la unitatea de învățământ la care sunt înscrisi, astfel:

pe parcursul anului calendaristic, pentru:

  • elevii cu domiciliul în MUNICIPIUL BUZAU
  • elevii cu domiciliul in localitatile care fac parte din UAT-urile inscrise in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Buzau-Maracineni (Buzau,Maracineni, Sapoca, Vadu-Pasii, Galbinasi, Tintesti, Smeeni, Stalpu, Cernatesti, Merei, Vernesti, Tisau), UAT –uri cu care SC TRANS BUS SA are incheiat contract de delegare a transportului public local.

In vederea obtinerii abonamentului gratuit, elevii se prezinta la centrele de emitere a documentelor de transport (tonete), apartinand SC TRANS BUS SA cu:
– carnetul de elev cu viza pe anul școlar 2020 – 2021, ambele pagini din carnet: cea cu viza și cea cu numele elevului.

– pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani, cartea de identitate a elevului, pentru dovada adresei de domiciliu.
– pentru elevii cu vârsta de sub 14 ani, certificatul de naștere al elevului(copie) și cartea de identitate a unuia dintre părinți(copie), pentru dovada adresei de domiciliu.

 

–   Elevii cu domiciliul in localitatile care  fac parte din Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Buzau-Maracineni vor prezenta in plus fata de documentele enumerate mai sus si o adeverinta de la unitatea de invatamant  care atesta calitatea de elev al unitatii de invatamant si dreptul acestuia de a beneficia de transport gratuit

Abonamentul gratuit al elevilor este nominal și netransmisibil, fiind valabil doar însoțit de carnetul de elev, completat cu toate datele la zi și vizat prin ștampilă pentru anul școlar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ. . Utilizarea  de către alte persoane este strict interzisă şi atrage anularea abonamentului.