image_pdfimage_print

Categorii de călători vizate :
-pensionari cu domiciliul in municipiul Buzău
-studenți, înmatriculați la forma de invațământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate de pe raza municipiului Buzău

Stimați călători,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.03.2023 intră în vigoare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20 din 23.02.2023, cu privire la modul de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. TRANS BUS S.A. după cum urmează:
-pensionarii cu domiciliul in municipiul Buzău, cu venituri pana la 3500 lei/luna, venit menționat la rubrica <PENSIE>, vor beneficia de următoarele gratuitați/facilitați la transportul public local pe raza municipiului Buzău, după cum urmează :

a) 20 de călătorii gratuite/lună pe toate traseele de transport public local din municipiul Buzău. Contravaloarea acestor calatorii, in sumă de 40 lei, va fi subvenționată 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău. Călătoriile nu se reportează de la o lună la alta.
b) călătorii nelimitate pe toate traseele de transport public local din municipiul Buzău, în baza unui abonament lunar în valoare de 70 lei, din care solicitantul achită suma de 30 lei, diferența de 40 lei fiind subvenționată de către Consiliul Local al municipiului Buzău.
– studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate pe raza municipiului Buzău, în vârstă de până la 26 ani, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona1), abonament în valoare de 70 lei, subvenționat 50% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei fiind de 1 an calendaristic.
Studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor beneficia de abonament/zona o lună (zona 1), abonament in valoare de 70 lei, subvenționat 100% de către Consiliul Local al municipiului Buzău, valabilitatea ofertei fiind de un an calendaristic.

 
Documente necesare în vederea eliberării abonamentului gratuit pentru studenți:
-carnetul și legitimația de student cu mențiunea “curs de zi” sau “IF” (învățământ cu frecvență), certificate prin semnatura și ștampila unității de învățământ emitente, însoțit de actul de identitate (carte de identitate/pașaport/carte de rezidență), copie certificat de naștere și copie certificate de deces parinți pentru studenții orfani, copie adeverință DGASPC pentru studenții care provin din casele de copii.