• Pentru utilizatorii portofelului electronic, există posibilitatea de a achita contravaloarea călătoriilor pentru mai multe persoane, astfel: pentru posesorul cardului, în situaţia în care acesta are încărcat şi abonament, la validare i se va lua în considerare abonamentul; în situaţia în care pe card este încărcat numai portofel electronic, i se va diminua creditul cu echivalentul unei călătorii.
  • Pentru celelalte persoane din grup se va apăsa butonul 2 şi se va efectua o nouă validare. Această operaţie de apăsare a butonului 2 urmată de validarea obişnuită se repetă pentru fiecare persoană componentă a grupului.
  • Finalizarea validării este confirmată, pentru fiecare persoană în parte, de aprinderea ledului verde însoţit de un semnal sonor scurt şi de mesajul “Validare Rusita”.