Validarea cardului este obligatorie la fiecare urcare pentru toate titlurile tarifare ( abonamente, portofel electronic).

Validarea cardului se face la validatoarele din mijloacele de transport apartinand Trans Bus.

Pentru validare in mijlocul de transport apropiați cardul de zona marcată cu cercuri concentrice de pe carcasa validatorului și țineți-l nemișcat pana la afisarea unui mesaj de confirmare. Informația va fi citită de pe card iar daca aveti un titlu tarifar valabil pe acel mijloc de transport, veți primi mesajul „VALIDARE REUSITA” pe un ecran verde.

Daca nu aveti un titlu tarifar valabil, sau validarea cardului nu a fost posibila ( pozitionare gresita a cardului, defectiune tehnica) va fi afisat mesajul „Card Nevalidat”, și se va aprinde ledul ROSU de pe validator.