In caz de pierdere, furt sau deteriorare se reclama incidentul la unul din puctele de vanzare a titlurilor de calatorii apartinad Trans Bus. (vezi lista).
Pretul pentru emiterea unui nou card va fi suportat de solicitant si va achita contravaloarea de 6 lei.

Cardul furat, pierdut sau distrus va fi imediat inregistrat in Black List.

Pe noul card se vor regasi  informatiile existente a vechilui card, cu valabilitatea ramasa la momentul declararii incidentului.