– Proces Verbal – privind inceperea negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate

 – Adresa catre sindicatul „TRANSPORTATORUL” Buzau

 – Adresa persoane imputernicite sindicat 20.10.2016

 – Convocator 20 octombrie 2016

 – Dispozitia nr.136 – 27 octombrie 2016

 – Modificare Comitet de sindicat si Liderul de sindicat 16.02.2014

 – Legea Dialogului social nr.62 din 10 mai 2011

 – Legea Contractului Colectiv de Munca nr. 130 din 16 octombrie 1996