image_pdfimage_print

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A  SC TRANS BUS SA

privind protectia datelor cu caracter personal 

 1. Generalitati si Drepturile persoanelor vizate

TRANS BUS SA asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special drepturile acestora la protectia datelor cu caracter personal, asa cum sunt stipulate in Regulamentul (GDPR-UE)  679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

In acest sens  TRANS BUS SA, asigura toate categoriile de persoane vizate (salariati, calatori, parti contractante, clienti, etc.) ca prelucreaza doar in mod legal (conf. art. 6 alin. (1). Lit. a), b), c), d), f), echitabil si transparent datele cu caracter personal si nu transmite aceste date catre terti din Romania, zona Euro si/sau in afara acesteia in scopuri de marketing sau comerciale, respectand astfel drepturile care decurg din Regulamentul (GDPR-UE)  679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal ( art. 15 din GDPR-UE  679/2016)

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului sa TRANS BUS SA prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

 • Dreptul la rectificare ( art. 16 din GDPR-UE 679/2016)

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal, inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea au suferit modificari.

 • Dreptul la stergerea datelor ( „dreptul de a fi uitate”) (art. 17 din GDPR-UE 679/2016)

Presupune dreptul de solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal;

– prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

        – Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18 din GDPR-UE 679/2016)

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal  care va privesc, in anumite circumstante, precum:

– dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date;

– datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR_UE 679/2016)

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de ale transmite unui alt operator, in cazul in care :

– prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de operator.

 • Dreprul la opozitie si procesul decizional individual automatizata (art. 21 si 22 din GDPR –UE 679/2016)

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legale de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

– prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim;

– prelucrarea are drept scop marketingul direct, incusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 • Dreptul de va retrage consimtamantul

Consimtamatul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventia umana din partea TRANS BUS SA, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 • Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal- ANSPDCP)

Presupune ca orice persoana vizata, care considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale, are dreptul sa depuna plangere la ANSODCP, in special in cazul in care resedinta sa obisnuita, locul sau de munca sau presupusa incalcare este in Romania. Plangerile vor putea fi depuse si online.

TRANS BUS SA are desemnata o persoana cu responsabilitati privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactata la sediul societatii din Buzau, str. Pogonele, nr. 5 de luni pana vineri in intervalul orar 7.45 – 16.15.

 1. Categorii de persoane vizate

Din cadrul categoriilor de persoane vizate, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal fac parte:

– calatorii mijloacelor de transport in comun, atunci cand solicita un abonament nominal subventionat  in conformitate cu legislatia in vigoare (hotararilor ADI);

– clientii, ca parti contractuale si/sau atunci cand le sunt intocmite facturi in urma achizitiei de bunuri sau prestarii de servicii ( verificari ITP, curse de transport ocazionale, reparatii auto);

– angajati.

 1. Tipuri de date cu caracter personal care sunt solicitate de la categoriile de persoane vizate

TRANS BUS SA  prelucreaza in temeiul art. 6 lit. b, c, d, si f urmatoarele date cu caracter personal:

– nume prenume, data nasterii, CNP, loc de nastere, adresa, numar telefon, nume prenume membrii familie, fotografii, imagini video, date din copii acte de identitate, date din copii diplome de studii, date copii atestate profesionale si permis conducere, date din copii acte militare, profesie, marca, adresa de e-mail, cont bancar, data din cuponul de pensie (numai pentru pensionari),  semnatura, date cu caracte special, apartenenta la un grup sindical (numai pentru angajati).

 1. Temeiul legal

TRANS BUS SA prelucreaza datele personale ale categoriilor vizate mentionate la puctul 2 in baza urmatoarelor acte normative si /sau legii, fara a se limita la acestea:

 • Legea 82/1991 Legea contabilitatii
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile
 • Legea 53/2003 Codul Muncii
 • Hotararea 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor
 • Ordinul 1931-1615- 598/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
 • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
 • HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • HG 1425/2006 norme de aplicare a Legii 319/2006
 • Ordinul 712/2005 dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
 • Ordinul 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • HG 1194/1996 privind obligatiile agentilor economici privind evidenta militara
 • Ordinul 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi
 • Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitatii de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz- RNTR 9
 • Ordinul 2133/2005 modificat in anul 2018 pentru aprobarea Reglementarilor privind inspectia tehnica periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrare in Romania –RNTR 1
 • Ordinul 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transportul rutier
 • Ordinul 1567/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011.
 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul in care TRANS BUS SA prelucreaza date cu caracter personal este de a-si indeplini obligatiile legale si interesele legitime privind facturarea produselor vandute si /sau serviciilor prestate catre persoanele vizate (clienti, calatori, parti contractuale, angajati) privind organizarea activitatii specifice, in conformitate cu legislatia contabila, legislatia securitatii si sanatatii in munca, legislatia apararii impotriva incendiilor, legislatiei privind protectia mediului, precum si a altor legi aplicabile in ceea ce priveste angajatii societatii  cu care se afla TRANS BUS SA in relatii contractuale, ca persoane vizata.

 

Datele de contact al Responsabilului cu protectia datelor sunt:

Ioana Adochitei
e-mail: dateprotectie@transbusbuzau.ro
tel: 0770 525 720

Șterge cookie-urileApasa aici pentru a sterge