• Created: 16 ianuarie 2017
  • Updated: 25 ianuarie 2017
  • Distance Instructions
  • Distance 10 km
  • Time 22 min
  • Speed 25 km/h
  • Min altitude 0 m
  • Peak 0 m
  • Climb 0 m
  • Descent 0 m
Aromet - Apcarom - Cibela - Agrana - Liceul 7 - Mihai Viteazul - Gerom - Alison - Dragaica - BIG - ACR - RAM - Catedrala - Bazar - Sala Sporturilor - Brosteni - Dorobanti - Piata Dorobanti - Liceul 1 - Mitran -Horticolei
Program L-V:
prima cursa: 6:50, ultima cursa: 19:44 - frecventa '27 min.
Program S-D: prima cursa: 6:10, ultima cursa: 19:30 - frecventa 1h'20 min.
Timpii sunt orientativi, fiind influentati de conditiile de trafic si vreme
Reset

1. Aromet

Program L-V 6:50, 7:17, 7:44, 8:10, 8:37, 9:04, 9:30, 9:57, 10:24, 10:50, 11:17, 11:44, 12:10, 12:37, 13:04, 13:30, 13:57, 14:24, 14:50, 15:17, 15:44, 16:10, 16:37, 17:04, 17:30, 17:57, 18:24, 18:50, 19:17, 19:44,
Program S-D 6:50, 8:10, 9:30, 10:50, 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 17:30, 18:50,
Altitude: 89 m
Address: Șoseaua Brăilei, Buzău, Romania
Reset

2. Apcarom

Program L-V 6:52, 7:19, 7:46, 8:12, 8:39, 9:06, 9:32, 9:59, 10:26, 10:52, 11:19, 11:46, 12:12, 12:39, 13:06, 13:32, 13:59, 14:26, 14:52, 15:19, 15:46, 16:12, 16:39, 17:06, 17:32, 17:59, 18:26, 18:52, 19:19, 19:46,
Program S-D 6:52 , 8:12 , 9:32 , 10:52 , 12:12 , 13:32 , 14:52 , 16:12 , 17:32 , 18:52 ,
Altitude: 89 m
Address: Bulevardul Industriei 7, Buzău, Romania
Reset

3. Cibela

Program L-V 6:53, 7:20, 7:47, 8:13, 8:40, 9:07, 9:33, 10:00, 10:27, 10:53, 11:20, 11:47, 12:13, 12:40, 13:07, 13:33, 14:00, 14:27, 14:53, 15:20, 15:47, 16:13, 16:40, 17:07, 17:33, 18:00, 18:27, 18:53, 19:20, 19:47,
Program S-D 6:53, 8:13, 9:33, 10:53, 12:13, 13:33, 14:53, 16:13, 17:33, 18:53,
Altitude: 92 m
Address: Bulevardul Industriei 7, Buzău, Romania
Reset

4. Rotec

Program L-V 6:55, 7:22, 7:49, 8:15, 8:42, 9:09, 9:35, 10:02, 10:29, 10:55, 11:22, 11:49, 12:15, 12:42, 13:09, 13:35, 14:02, 14:29, 14:55, 15:22, 15:49, 16:15, 16:42, 17:09, 17:35, 18:02, 18:29, 18:55, 19:22, 19:49,
Program S-D 6:55, 8:15, 9:35, 10:55, 12:15, 13:35, 14:55, 16:15, 17:35, 18:55,
Altitude: 92 m
Address: Bulevardul Industriei 7, Buzău, Romania
Reset

5. Liceul 7

Program L-V 6:56, 7:23, 7:50, 8:16, 8:43, 9:10, 9:36, 10:03, 10:30, 10:56, 11:23, 11:50, 12:16, 12:43, 13:10, 13:36, 14:03, 14:30, 14:56, 15:23, 15:50, 16:16, 16:43, 17:10, 17:36, 18:03, 18:30, 18:56, 19:23, 19:50,
Program S-D 6:56, 8:16, 9:36, 10:56, 12:16, 13:36, 14:56, 16:16, 17:36, 18:56,
Altitude: 92 m
Address: Bulevardul Industriei 7, Buzău, Romania
Reset

6 Mihai Viteazu

Program L-V 6:57, 7:24, 7:51, 8:17, 8:44, 9:11, 9:37, 10:04, 10:31, 10:57, 11:24, 11:51, 12:17, 12:44, 13:11, 13:37, 14:04, 14:31, 14:57, 15:24, 15:51, 16:17, 16:44, 17:11, 17:37, 18:04, 18:31, 18:57, 19:24, 19:51,
Program S-D 6:57, 8:17, 9:37, 10:57, 12:17, 13:37, 14:57, 16:17, 17:37, 18:57,
Altitude: 92 m
Address: Bulevardul Industriei, Buzău, Romania
Reset

7. Ductil

Program L-V 6:59, 7:26, 7:53, 8:19, 8:46, 9:13, 9:39, 10:06, 10:33, 10:59, 11:26, 11:53, 12:19, 12:46, 13:13, 13:39, 14:06, 14:33, 14:59, 15:26, 15:53, 16:19, 16:46, 17:13, 17:39, 18:06, 18:33, 18:59, 19:26, 19:53,
Program S-D 6:59, 8:19, 9:39, 10:59, 12:19, 13:39, 14:59, 16:19, 17:39, 18:59,
Altitude: 94 m
Address: Bulevardul Industriei 1, Buzău, Romania
Reset

8. Dragaica

Program L-V 7:01, 7:28, 7:55, 8:21, 8:48, 9:15, 9:41, 10:08, 10:35, 11:01, 11:28, 11:55, 12:21, 12:48, 13:15, 13:41, 14:08, 14:35, 15:01, 15:28, 15:55, 16:21, 16:48, 17:15, 17:41, 18:08, 18:35, 19:01, 19:28, 19:55,
Program S-D 7:01, 8:21, 9:41, 11:01, 12:21, 13:41, 15:01, 16:21, 17:41, 19:01,
Altitude: 94 m
Address: Bulevardul Industriei 1, Buzău, Romania
Reset

9. BIG

Program L-V 7:04, 7:31, 7:58, 8:24, 8:51, 9:18, 9:44, 10:11, 10:38, 11:04, 11:31, 11:58, 12:24, 12:51, 13:18, 13:44, 14:11, 14:38, 15:04, 15:31, 15:58, 16:24, 16:51, 17:18, 17:44, 18:11, 18:38, 19:04, 19:31, 19:58,
Program S-D 7:04, 8:24, 9:44, 11:04, 12:24, 13:44, 15:04, 16:24, 17:44, 19:04,
Altitude: 100 m
Address: Bulevardul Unirii 13-14, Buzău, Romania
Reset

10. ACR

Program L-V 7:07, 7:34, 8:01, 8:27, 8:54, 9:21, 9:47, 10:14, 10:41, 11:07, 11:34, 12:01, 12:27, 12:54, 13:21, 13:47, 14:14, 14:41, 15:07, 15:34, 16:01, 16:27, 16:54, 17:21, 17:47, 18:14, 18:41, 19:07, 19:34, 20:01,
Program S-D 7:07, 8:27, 9:47, 11:07, 12:27, 13:47, 15:07, 16:27, 17:47, 19:07,
Altitude: 99 m
Address: Bulevardul Unirii 1, Buzău, Romania
Reset

11. Catedrala

Program L-V 7:13, 7:40, 8:07, 8:33, 9:00, 9:27, 9:53, 10:20, 10:47, 11:13, 11:40, 12:07, 12:33, 13:00, 13:27, 13:53, 14:20, 14:47, 15:13, 15:40, 16:07, 16:33, 17:00, 17:27, 17:53, 18:20, 18:47, 19:13, 19:40, 20:07,
Program S-D 7:13, 8:33, 9:53, 11:13, 12:33, 13:53, 15:13, 16:33, 17:53, 19:13,
Altitude: 100 m
Address: Bulevardul Unirii 13C, Buzău, Romania
Reset

12. Bazar

Program L-V 7:17, 7:44, 8:11, 8:37, 9:04, 9:31, 9:57, 10:24, 10:51, 11:17, 11:44, 12:11, 12:37, 13:04, 13:31, 13:57, 14:24, 14:51, 15:17, 15:44, 16:11, 16:37, 17:04, 17:31, 17:57, 18:24, 18:51, 19:17, 19:44, 20:11,
Program S-D 7:17, 8:37, 9:57, 11:17, 12:37, 13:57, 15:17, 16:37, 17:57, 19:17,
Altitude: 97 m
Address: Strada Obor 2, Buzău, Romania
Reset

13. Contactoare

Program L-V 7:20, 7:47, 8:14, 8:40, 9:07, 9:34, 10:00, 10:27, 10:54, 11:20, 11:47, 12:14, 12:40, 13:07, 13:34, 14:00, 14:27, 14:54, 15:20, 15:47, 16:14, 16:40, 17:07, 17:34, 18:00, 18:27, 18:54, 19:20, 19:47, 20:14,
Program S-D 7:20, 8:40, 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20,
Altitude: 95 m
Address: Aleea Sporturilor, Buzău, Romania
Reset

14. Brosteni

Program L-V 7:22 , 7:49 , 8:16 , 8:42 , 9:09 , 9:36 , 10:02 , 10:29 , 10:56 , 11:22 , 11:49 , 12:16 , 12:42 , 13:09 , 13:36 , 14:02 , 14:29 , 14:56 , 15:22 , 15:49 , 16:16 , 16:42 , 17:09 , 17:36 , 18:02 , 18:29 , 18:56 , 19:22 , 19:49 , 20:16 ,
Program S-D 7:22 , 8:42 , 10:02 , 11:22 , 12:42 , 14:02 , 15:22 , 16:42 , 18:02 , 19:22 ,
Altitude: 93 m
Address: Aleea Sporturilor, Buzău, Romania
Reset

15. Dorobanti

Program L-V 7:24, 7:51, 8:18, 8:44, 9:11, 9:38, 10:04, 10:31, 10:58, 11:24, 11:51, 12:18, 12:44, 13:11, 13:38, 14:04, 14:31, 14:58, 15:24, 15:51, 16:18, 16:44, 17:11, 17:38, 18:04, 18:31, 18:58, 19:24, 19:51, 20:18,
Program S-D 7:24, 8:44, 10:04, 11:24, 12:44, 14:04, 15:24, 16:44, 18:04, 19:24,
Altitude: 94 m
Address: Aleea Sporturilor, Buzău, Romania
Reset

16. Piata Dorobanti

Program L-V 7:26 , 7:53 , 8:20 , 8:46 , 9:13 , 9:40 , 10:06 , 10:33 , 11:00 , 11:26 , 11:53 , 12:20 , 12:46 , 13:13 , 13:40 , 14:06 , 14:33 , 15:00 , 15:26 , 15:53 , 16:20 , 16:46 , 17:13 , 17:40 , 18:06 , 18:33 , 19:00 , 19:26 , 19:53 , 20:20 ,
Program S-D 7:26 , 8:46 , 10:06 , 11:26 , 12:46 , 14:06 , 15:26 , 16:46 , 18:06 , 19:26 ,
Altitude: 91 m
Address: Strada Dorobanți 11, Buzău, Romania
Reset

17. Liceul 1

Program L-V 7:28, 7:55, 8:22, 8:48, 9:15, 9:42, 10:08, 10:35, 11:02, 11:28, 11:55, 12:22, 12:48, 13:15, 13:42, 14:08, 14:35, 15:02, 15:28, 15:55, 16:22, 16:48, 17:15, 17:42, 18:08, 18:35, 19:02, 19:28, 19:55, 20:22,
Program S-D 7:28, 8:48, 10:08, 11:28, 12:48, 14:08, 15:28, 16:48, 18:08, 19:28,
Altitude: 91 m
Address: Strada Dorobanți 133, Buzău, Romania
Reset

18. Mitron

Program L-V 7:29, 7:56, 8:23, 8:49, 9:16, 9:43, 10:09, 10:36, 11:03, 11:29, 11:56, 12:23, 12:49, 13:16, 13:43, 14:09, 14:36, 15:03, 15:29, 15:56, 16:23, 16:49, 17:16, 17:43, 18:09, 18:36, 19:03, 19:29, 19:56, 20:23,
Program S-D 7:29, 8:49, 10:09, 11:29, 12:49, 14:09, 15:29, 16:49, 18:09, 19:29,
Altitude: 90 m
Address: Strada Dorobanți 186, Buzău, Romania
Reset

19. Horticolei

Program L-V 7:30, 7:57, 8:24, 8:50, 9:17, 9:44, 10:10, 10:37, 11:04, 11:30, 11:57, 12:24, 12:50, 13:17, 13:44, 14:10, 14:37, 15:04, 15:30, 15:57, 16:24, 16:50, 17:17, 17:44, 18:10, 18:37, 19:04, 19:30, 19:57, 20:24,
Program S-D 7:30, 8:50, 10:10, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:30,
Altitude: 87 m
Address: Strada Dorobanți 243-245, Buzău, Romania