Termenul prevazut pentru depunerea candidaturilor si a documentelor, mentionat in anuntul publicat in ziarul Sansa Buzoiana, nr. 5892/ 14.06.2019, la pag. 3,  rubrica Mica Publicitate, privind selectia candidatilor pentru un post vacant de membru al Consiliului de Adminitratie al SC Trans Bus SA Buzau, un post vacant al SC Piete Targuri si Oboare Buzau, respectiv  doua posturi vacante de membru in Consiliul de Administratie  al Regiei Autonome RAM Buzau, se prelungeste pana la data de 29 iulie 2019, ora 16.30.